عوارض خروج از کشور

مبلغ جديد عوارض خروج از كشور اعلام شد

به موجب ماده ۴۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كه طي نامه شماره ۵۹۱۸/۲۰۰ مورخ ۴/۳/۸۹ سازمان امور مالياتي كشور به اين بانك اعلام گرديده است، عوارض خروج از كشور براي هر مسافر از مرزهاي هوايي از ۰۰۰ر۲۵۰ ريال به ۰۰۰ر۵۰۰ ريال و براي هر مسافر زميني و دريايي از ۰۰۰ر۵۰ ريال به ۰۰۰ر۱۰۰ ريال به استثناء زائرين حج تمتع، عمره و عتبات عاليات افزايش يافته است.

ضمناً ، مشمولين تبصره ماده ۴۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت وجوع عوارض خروج از كشور مستثني مي باشند.
-تبصره ماده ۴۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده :
دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می باشند.